Úvod

Historická situace

Janův život

Umučení a smrt

Osud Janova těla

Zpovědní tajemství

Spor o dva Jany

Exhumace kosterních pozůstatků

Úryvek dopisu Jana Pavla II.

Důležité letopočty

Bibliografická rešerše


© Michaela Andělová
FEB 13, 2002